Lagu daerah Jawa Tengah/Kemenparekraf
Entertainment

19 Lagu Daerah Jawa Tengah dan Liriknya

Hana Fathina
Kamis, 7 September 2023 - 09:10
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Lagu daerah merupakan sebuah lagu yang berasal dari suatu daerah. Biasanya lagu daerah mengambil tema kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Tujuan pemilihan tema tersebut adalah agar lagu daerah lebih mudah dipahami oleh para pendengar serta bisa diterima dalam berbagai macam kegiatan masyarakat. Salah satu lagu yang sering didengar adalah lagu daerah Jawa Tengah

Adanya penggunaan bahasa daerah setempat dalam pembuatan lagu daerah tersebut serta pengambilan tema kehidupan sehari-hari mampu menjadikan lagu daerah tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat setempat.

Kumpulan Lagu Daerah Jawa Tengah

1. Cublak-Cublak Suweng

Cublak-cublak suweng
Suwenge ting gelenter
Mambu ketundung gudhel
Pak Empong lerak-lerek
Sopo ngguyu ndelekakhe

Sir-sir pong dele kopong
Sir-sir pong dele kopong

2. Dondong Opo Salak 

Dondong opo salak
Duku cilik-cilik
Ngandhong opo mbecak
Mlaku thimik-thimik
Adi ndherek ibu
Tindhak menyang pasar
Ora pareng rewel
Ora pareng nakal
Mengko ibu mesti
Mundhut oleh-oleh
Kacang karo roti
Adi diparingi

3. Gundul-Gundul Pacul 

Gundul-gundul pacul cul gembelengan
Nyunggi-nyunggi wakul kul gembelengan
Wakul ngglimpang segane dadi sak ratan
Wakul ngglimpang segane dadi sak ratan


Gundul-gundul pacul cul gembelengan
Nyunggi-nyunggi wakul kul gembelengan
Wakul ngglimpang segane dadi sak ratan
Wakul ngglimpang segane dadi sak rattan

4. Turi-Turi Putih 

Cemleret tiba nyemplung
Mbok kiro kembange apa,

Mbok kiro – Mbok kiro …
Mbok kiro kembange apa,

Kembang tebu cacahe pitu
Kembang-kembang tebu …
Kembang tebu cacahe pitu


Kang mituhu marang guru
Ben lakune ora kliru

Mbok kiro – Mbok kiro …
Mbok kiro kembange apa,


Kembang-kembang jambe
Kembang jambe di ronce-ronce
Kembang-kembang jambe
Kembang jambe di ronce-ronce


Mbok kiro – Mbok kiro …
Mbok kiro kembange apa,


Kembang-kembang waru …
Kembang waru di wiru-wiru
Kembang-kembang waru …
Kembang waru di wiru-wiru


Opo to tegese guru
Digugu ugo di tiru

Mbok kiro – Mbok kiro …
Mbok kiro kembange apa,

5. Sluku-Sluku Bathok 

Sluku-sluku bathok
Bathoke ela-elo
Si Rama menyang Solo
Leh olehe payung mutho
Mak jentit lho-lho lobah
Wong mati ora obah
Yen obah medeni bocah
Yen urip goleka duwit

6. Padhang Wulan 

Yo ‘pra kanca dolanan ing jaba
Padhang wulan padhange kaya rina
Rembulane e sing awe-awe
Ngelingake aja padha turu sore
Yo ‘pra kanca dolanan ing jaba
Rame-rame kene akeh kancane
Langite pancen sumebyar rina
Yo padha dolanan sinambi guyonan

7. Ilir-Ilir

Lir-ilir, lir-ilir
Tandure wus sumilir
Tak ijo royo-royo
Tak sengguh penganten anyar
Cah angon, cah angon
Penekno blimbing kuwi
Lunyu-lunyu penekno
Kanggo mbasuh dodotiro
Dodotiro, dodotiro
Kumitir bedah ing pinggir
Dondomono lumatono
Konggo sebo mengko sore
Mumpung padang rembulane
Mumpung padang kalangane
Yo surako, surak hiyo

8. Suwe Ora Jamu

Suwe ora jamu
Jamu godhong tela
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan gawe gela


Suwe ora jamu
Jamu sogo thunteng
Suwe ora ketemu
Temu pisan atine seneng


Suwe ora jamu
Jamu godhong bunder
Suwe ora ketemu
Temu pisan tambah pinter

9. Jaranan

Jaranan jaranan jarane jaran teji
Sing numpak doro behi
Sing ngiring para mentri
Jrek jrek nong
Jrek jrek gong jrej e jrek
Turut lurung gedebuk krincing
Gedebuk krincing
Thak thak gedebuk jeder

10. Gambang Suling

Gambang suling, ngumandhang swarané
Thulat-thulit, kepénak uniné
Uuuuniné mung
Nreyuhaké ba-
Reng lan kentrung ke-
Tipung suling, sigrak kendhangané

11. Jenang Gulo 

Jenang gulo,
Kowe ojo lali marang aku iki yo kang mas
Nalikane nandang susah sopho sing ngancani,
Dhek semono aku tetep setyo serta tetep tresno yo,
Kang mas


Durung nate gawe ghelo lan gawe kuciwo
Ning saiki bareng mukti kowe kok njur malah lali marang aku
Sithik-sithik mesti nesu terus ngajak padu
Jo ngono … jo ngono …


Opo kowe pancen ra kelingan jamane dek biyen yo kang mas
Kowe janji bungah susah padha dilakoni…

12. Jamuran 

Jamuran, jamuran, yo ge ge tho.

Jamur apa, jamur apa, yo ge ge thok.

Jamur payung ngrembuyung kaya lembayung.

Sira badhe jamur apa?

13. Jangkrik Genggong

Kendal kaline wungu

Ajar kenal karo aku

Lelene mati digepuk

Gepuk nganggo walesane


Suwe ora pethuk

Ati sida remuk

Kepethuk mung suwarane


Jangkrik genggong, jangkrik genggong

Luwih becik omong kosong


Semarang kaline banjir

Ja sumelang ra dipikir


Jangkrik upa saba ning tangga

Malumpat ning tengah jogan

Wis watake priya, jare ngaku setya

Tekan ndalan selewengan


Jangkrik genggong, jangkrik genggong

Wani nglirik sepi uwong


Yen ngetan bali ngulon

Tiwas edan rak kelakon


Yen ngrujak

Ngrujaka nanas

Ojo ditambahi kuweni


Kene tiwas nggagas

Awak adhem panas

Jebul ana sing nduweni


Jangkrik genggong, jangkrik genggong

Sampun cekap mangsa borong

14. Warung Pojok

Akeh wong padha kedanan masakan.

akeh wong padha kelingan pelayan.

Ora klalen kesopanan ning sekabeh lelangganan.


Yen balik tas jalan-jalan mingguan.

mumpung bae tas gajian kaulan.

Warung Pojok go ampiran etung-etung ke kenalan.

Tobat dhendhenge emi rebuse.

Sega gorenge dhaginge gedhe gedhe.


Adhuh kopie, tobat bukete.

Adhuh manise persis kaya pelayane.

Pura-pura mata mlirik meng dhuwur.

padhahal ati ketarik lan ngawur.

Nginum kopi mencok nyembur kesebab.

nyasar meng cungur.

Tobat dhendhenge emi rebuse.

Sega gorenge dhaginge gedhe gedhe.

Adhuh kopie tobat bukete.

Adhuh manise persis kaya pela.

15. Bapak Pucung 

Bapak pucung
Dudu watu dudu gunung
Sabamu ing alas
Ngon-ingone Sang Bupati
Prapteng marga
Si pucung lembehan grana

16. Gek Kepriye 

Duh kaya ngene rasane
Anake wong ora duwe
Ngalor ngidul tansah diece
Karo kanca kancane
Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe
Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe
Besuk kapan aku bisa
Urip kang luwih mulya
Melu nyunjung drajating bangsa
Indonesia kang mulya
Pye pye pye pye mbuh ra weruh
Pye pye pye pye mbuh ra ngerti
Pye pye pye pye mbuh ra weruh
Pye pye pye pye mbuh ra ngerti

17. Sinom

Amenangi jaman edan
ewuh aja ing pambudi
melu edan ora tahan
jen tan melu anglakoni
boya kaduman melik kaliren
wekasanipun dilalah karsa Allah
begjane kang lali
luwih begja kang engling lan waspada

18. Gending Ketawang Ibu Pertiwi

Ibu Pertiwi…

Paring boga lan sandhang kang murakabi

Peparing rejeki manungsa kang yekti

Ibu Pertiwi…

Mrih sutresna mring sesame

Ibu Pertiwi…

Kang maelu urip yekti

Karya sutresna ibu pertiwi.

19. Pitik Tekung

Aku duwe pitik pitik tukung

Saben dina tak pakani jagung

Petok gok petok petok ngendok pitu

Tak ngremake netes telu

Kabeh trondol trondol tanpa wulu

Mondol mondol dol gawe guyu

Itulah beberapa lagu daerah Jawa Tengah yang mungkin belum kamu ketahui.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Hana Fathina
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro